Oznamy  Fotoalbumy  Kniha

Na zverejnenie

Zmluvy

zverejnenie 31.10.2016 Zmluva budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
zverejnenie 26.10.2016 Kúpna zmluva o predaji nehnuteľnosti
zverejnenie 17.10.2016 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie obcou Uhorská Ves na rok 2016
zverejnenie 14.9.2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas a.č. formou MOS
zverejnenie 14.9.2016 Dohoda č.038/2016 malé obecné služby
zverejnenie 14.9.2016 Dohoda č.16/22/012/28
zverejnenie 13.7.2016 Zmluva o aktualizácii programov topset
zverejnenie 12.7.2016 Zámenná zmluva
zverejnenie 6.7.2016 Zmluva o zhodnotení odpadov - Brantner
zverejnenie 6.7.2016 Zmluva o zhodnotení odpadov - ISO a spol, s.r.o.
zverejnenie 6.7.2016 darovacia zmluva PSS
zverejnenie 28.6.2016 Zmluva o združenej dodávke elektriny
zverejnenie 20.6.2016 Kúpna zmluva RRL
zverejnenie 16.6.2016 darovacia zmluva MVE
zverejnenie 16.6.2016 zmluva o poskytnutí dotácie ŽSK
zverejnenie 1.6.2016 Zmluva divadelné predstavenie
zverejnenie 1.6.2016 zmluva o nájme hm. č.226
zverejnenie 1.6.2016 Zmluva o odbere elektroodpadu
zverejnenie 1.6.2016 dohoda o spolupráci so SSE-D
zverejnenie 1.6.2016 Dohoda o výpožičke podperných bodov
zverejnenie 1.6.2016 Dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného odpadu
zverejnenie 4.5.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZ od Obce Uhorská Ves 2016
zverejnenie 4.5.2016 zmluva o nájme hm. č.199
zverejnenie 4.5.2016 zmluva so Slovgram
zverejnenie 22.4.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZO 2016
zverejnenie 22.4.2016 zmluva o nájme hm. č.27
zverejnenie 22.4.2016 zmluva o poskytnutí dotácie pre CVČ L.Hrádok
zverejnenie 22.4.2016 zmluva o poskytnutí dotácie pre CVČ L.Mikuláš
zverejnenie 6.4.2016 zmluva o poskytnutí dotácie pre FO na rok 2016
zverejnenie 6.4.2016 zmluva o nájme hm č.29
zverejnenie 6.4.2016 zmluva o nájme hm č.101
zverejnenie 6.4.2016 zmluva o nájme hm č.183
zverejnenie 6.4.2016 zmluva o nájme hm č.209
zverejnenie 6.4.2016 zmluva o nájme hm č.225
zverejnenie 6.4.2016 zmluva o dielo rekonštrukcia dolnej ulice
zverejnenie 26.1.2016 zmluva o poskytovaní služieb 121/2015
zverejnenie 26.1.2016 zmluva o poskytovaní služieb 122/2015
zverejnenie 26.01.2016 Zmluva o dielo č.008/2015
zverejnenie 26.01.2016 zmluva o poskytnutí služieb Slovak telekom
zverejnenie 26.01.2016 Zmluva o poskytnutí služieb - zimná údržba
zverejnenie 26.01.2016 Zmluva o nájme HM č.28
zverejnenie 26.01.2016 Dodatok č.1 k zmluve s MAS Horný Liptov
zverejnenie 25.11.2015 zmluva o poskytnutí služieb
zverejnenie 25.11.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ LM
zverejnenie 25.11.2015 Zmluva s recyklačným fondom
zverejnenie 25.11.2015 Poistná zmluva
zverejnenie 25.11.2015 Poistná zmluva
zverejnenie 2.11.2015 zmluva o dielo č.135/2015 obnova KD tepelnou ochranou
zverejnenie 2.11.2015 Dotácia CVČ Liptovský Hrádok
zverejnenie 19.10.2015 Servisná zmluva - operatívny servis MK alarm
zverejnenie 7.10.2015 Dohoda č.59/§52a/2015/ŠR
zverejnenie 23.9.2015 Dohoda č.50/§52a/2015/ŠR
zverejnenie 7.9.2015 Zmluva o poskytnutí grantu č.NA15_066
zverejnenie 7.9.2015 Zmluva o dielo č.24/2015
zverejnenie 10.7.2015 Zmluva o dotácii CVČ L.Mikuláš
zverejnenie 10.7.2015 Zmluva o nájme HM č.26
zverejnenie 10.7.2015 Zmluva o nájme HM č.63
zverejnenie 10.7.2015 Zmluva o nájme HM č.117
zverejnenie 30.6.2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov
zverejnenie 2.6.2015 Zmluva o dotácii FO na rok 2015
zverejnenie 2.6.2015 Zmluva o nájme HM č.144
zverejnenie 1.6.2015 Zmluva o dielo č. 022015 UPN
zverejnenie 1.6.2015 Zmluva o obstaraní UPN
zverejnenie 1.6.2015 Zmluva o nájme HM č.224
zverejnenie 1.6.2015 Zmluva o nájme HM č.55
zverejnenie 1.6.2015 Zmluva o nájme HM č.100
zverejnenie 1.6.2015 Zmluva o nájme HM č.30
zverejnenie 11.5.2015 Spolufinancovanie doplnok a zmeny č.2 UPN
zverejnenie 02.04.2015 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
zverejnenie 02.04.2015 Zmluva zneškodňovaní odpadu
zverejnenie 02.04.2015 Zmluva o nájme HM 21
zverejnenie 9.3.2015 Zmluva o nájme HM 150
zverejnenie 9.3.2015 Spolufinancovanie doplnok a zmeny č.2 UPN
zverejnenie 3.3.2015 Dotácia CVČ L.Hrádok 2015
zverejnenie 26.1.2015 Gajos PZS
zverejnenie 16.12.2014 Dohoda UPSVR
zverejnenie 16.12.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie
zverejnenie 25.11.2014 Zmluva o zimnej údržbe 2014/2015
zverejnenie 25.11.2014 Zmluva o bežnom účte
zverejnenie 19.11.2014 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.1651/2014/D
zverejnenie 19.11.2014 Zmluva č.1968/2014/ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu
zverejnenie 19.11.2014 Zmluva o termínovanom úvere č.1079/2014/UZ
zverejnenie 30.10.2014 Zmluva o nájme HM č.76
zverejnenie 30.10.2014 Zmluva o nájme HM č.113
zverejnenie 30.10.2014 Zmluva o nájme HM č.137
zverejnenie 30.10.2014 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.121065/2014
zverejnenie 04.09.2014 Zmluva o dielo č.121065/2014 miestna komunikácia za ihriskom
zverejnenie 07.08.2014 Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov
zverejnenie 07.08.2014 Zmluva o nájme HM 222
zverejnenie 07.08.2014 Nájomná zmluva č.00905/2014-PNZ-P40262/14.00
zverejnenie 09.07.2014 Zmluva o nájme HM 84
zverejnenie 24.6.2014 poistná zmluva detské ihrisko
zverejnenie 17.6.2014 Zmluva malé obecné služby
zverejnenie 17.6.2014 Zmluva malé obecné služby
zverejnenie 17.6.2014 Zmluva malé obecné služby
zverejnenie 17.6.2014 poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č.9101600032
zverejnenie 16.6.2014 Zmluva o nájme voľného HM
zverejnenie 16.6.2014 Zmluva o nájme HM 14
zverejnenie 16.6.2014 Zmluva o nájme HM 194
zverejnenie 16.6.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
zverejnenie 16.6.2014 Ochrana objektov dodatok č.3
zverejnenie 16.6.2014 Zmluva o zabezpečení prepravy osôb
zverejnenie 16.6.2014 Malé obecné služby - obec
zverejnenie 16.6.2014 Malá obecné služby - štátny rozpočet
zverejnenie 30.5.2014 Dodatok č.1 Zmluva o nájme nebytových priestorov
zverejnenie 30.5.2014 Zmluva o nájme HM 111
zverejnenie 30.5.2014 Zmluva o nájme HM 114
zverejnenie 30.5.2014 Zmluva o nájme HM 146
zverejnenie 30.5.2014 Zmluva o nájme HM 153
zverejnenie 30.5.2014 Ochrana osobných údajov
zverejnenie 8.4.2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
zverejnenie 7.3.2014 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.1300064
zverejnenie 4.2.2014 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve z 19.6.2013
zverejnenie 28.1.2014 Dodatok č.2 k nájomnej zmluve obchod
zverejnenie 23.1.2014 Dodatok č.10 k zmluve o dielo
zverejnenie 20.1.2014 Zmluva o nájme HM 102
zverejnenie 20.1.2014 Zmluva o nájme HM 142
zverejnenie 20.1.2014 Zmluva o nájme HM 143
zverejnenie 20.1.2014 Zmluva o nájme HM 215
zverejnenie 7.1.2014 Zmluva o nájme HM 93
zverejnenie 7.1.2014 Zmluva o nájme HM 170
zverejnenie 7.1.2014 Zmluva o nájme HM 221
zverejnenie 7.1.2014 Zmluva zimná údržba
zverejnenie 7.1.2014 Zmluva orange
zverejnenie 15.11.2013 Zmluva o nájme HM 27
zverejnenie 15.11.2013 Zmluva o nájme HM 31
zverejnenie 15.11.2013 Zmluva o nájme HM 36
zverejnenie 15.11.2013 Zmluva o nájme HM 51
zverejnenie 15.11.2013 Zmluva o nájme HM 59
zverejnenie 15.11.2013 Zmluva o nájme HM 74
zverejnenie 15.11.2013 Zmluva o nájme HM 87
zverejnenie 15.11.2013 Zmluva o nájme HM 90
zverejnenie 15.11.2013 Zmluva o nájme HM 91
zverejnenie 15.11.2013 Zmluva o nájme HM 118
zverejnenie 15.11.2013 Zmluva o nájme HM 126
zverejnenie 15.11.2013 Zmluva o nájme HM 133
zverejnenie 15.11.2013 Zmluva o nájme HM 135
zverejnenie 15.11.2013 Zmluva o nájme HM 141
zverejnenie 15.11.2013 Zmluva o nájme HM 145
zverejnenie 15.11.2013 Zmluva o nájme HM 168
zverejnenie 15.11.2013 Zmluva o nájme HM 198
zverejnenie 15.11.2013 Zmluva o nájme HM 205
zverejnenie 15.11.2013 Zmluva o nájme HM 220
zverejnenie 30.10.2013 Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov
zverejnenie 30.10.2013 Zmluva o nájme HM 18
zverejnenie 30.10.2013 Zmluva o nájme HM 34
zverejnenie 30.10.2013 Zmluva o nájme HM 58
zverejnenie 30.10.2013 Zmluva o nájme HM 67
zverejnenie 30.10.2013 Zmluva o nájme HM 72
zverejnenie 30.10.2013 Zmluva o nájme HM 97
zverejnenie 30.10.2013 Zmluva o nájme HM 148
zverejnenie 30.10.2013 Zmluva o nájme HM 171
zverejnenie 30.10.2013 Zmluva o nájme HM 175
zverejnenie 30.10.2013 Zmluva o nájme HM 181
zverejnenie 30.10.2013 Zmluva o nájme HM 182
zverejnenie 28.10.2013 Zmluva o nájme HM 3
zverejnenie 28.10.2013 Zmluva o nájme HM 6
zverejnenie 28.10.2013 Zmluva o nájme HM 8
zverejnenie 28.10.2013 Zmluva o nájme HM 12
zverejnenie 28.10.2013 Zmluva o nájme HM 24
zverejnenie 28.10.2013 Zmluva o nájme HM 57
zverejnenie 28.10.2013 Zmluva o nájme HM 68
zverejnenie 28.10.2013 Zmluva o nájme HM 110
zverejnenie 28.10.2013 Zmluva o nájme HM 152
zverejnenie 28.10.2013 Zmluva o nájme HM 160
zverejnenie 28.10.2013 Zmluva o nájme HM 165
zverejnenie 28.10.2013 Zmluva o nájme HM 176
zverejnenie 28.10.2013 Zmluva o nájme HM 186
zverejnenie 28.10.2013 Zmluva o nájme HM 202
zverejnenie 28.10.2013 Zmluva o nájme HM 203
zverejnenie 28.10.2013 Zmluva o nájme HM 208
zverejnenie 28.10.2013 Zmluva o nájme HM 216
zverejnenie 18.9.2013 Zmluva o dielo - rekonštrukcia obchodu
zverejnenie 18.9.2013 Zmluva o nájme HM 219
zverejnenie 12.8.2013 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1300049
zverejnenie 20.6.2013 Dodatok k zmluve o poskytnuti podpory
zverejnenie 20.6.2013 Kúpna zmluva - predaj obecného majetku
zverejnenie 20.6.2013 Zmluva o nájme HM
zverejnenie 20.6.2013 Zmluva o nájme HM
zverejnenie 30.5.2013 Zmluva o nájme HM
zverejnenie 30.5.2013 Zmluva o nájme HM
zverejnenie 30.5.2013 Zmluva o nájme HM
zverejnenie 30.5.2013 Zmluva o nájme HM
zverejnenie 30.5.2013 Zmluva o nájme HM
zverejnenie 30.5.2013 Zmluva o nájme HM
zverejnenie 30.5.2013 Zmluva o nájme HM
zverejnenie 30.5.2013 Zmluva o nájme HM
zverejnenie 30.5.2013 Zmluva o nájme HM
zverejnenie 30.5.2013 Zmluva o nájme HM
zverejnenie 21.5.2013 Zmluva o dotácii č.02/2013
zverejnenie 21.5.2013 Zmluva o nájme HM
zverejnenie 21.5.2013 Zmluva o nájme HM
zverejnenie 21.5.2013 Zmluva o nájme HM
zverejnenie 21.5.2013 Zmluva o nájme HM
zverejnenie 21.5.2013 Zmluva o nájme HM
zverejnenie 21.5.2013 Zmluva o nájme HM
zverejnenie 21.5.2013 Zmluva o nájme HM
zverejnenie 21.5.2013 Zmluva o nájme HM
zverejnenie 21.5.2013 Zmluva o nájme HM
zverejnenie 21.5.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny
zverejnenie 21.5.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny
zverejnenie 21.5.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny
zverejnenie 21.5.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny
zverejnenie 21.5.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny
zverejnenie 21.5.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny
zverejnenie 21.5.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny
zverejnenie 10.05.2013 Dohoda o poskytnutí príspevku udržania v zamestnaní
zverejnenie 04.04.2013 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
zverejnenie 02.04.2013 Zmluva o dielo - detské ihrisko Uhorská Ves
zverejnenie 28.03.2013 Zmluva o dotácii FO č.1/2013
zverejnenie 21.03.2013 Nájomná zmluva Stanica mladých turistov
zverejnenie 21.03.2013 Nájomná zmluva prenájom parcely UPS
zverejnenie 10.02.2013 Zmluva č.44/2013 o poskytovaní súborov údajov z geodézie
zverejnenie 23.01.2013 Topset dodatok č.3 Zmluva o aktualizácii programov
zverejnenie 14.01.2013 zmluva o elektronickej komunikácii
zverejnenie 08.01.2013 dodatok k nájomnej zmluve zo dňa 1.1.2007.
zverejnenie 08.01.2013 dodatok k zmluve o úhrade za vývoz komunálneho odpadu.
zverejnenie 08.01.2013 zmluva o využívaní elektronických služieb č.P-0031581800.
zverejnenie 03.12.2012 Mandátna zmluva verejné obstarávanie
zverejnenie 28.11.2012 zmluva o dielo č.2/11/2012.
zverejnenie 05.11.2012 nájomná zmluva nebytové priestory KD.
zverejnenie 05.11.2012 zmluva-zimná údržba 2012/13
zverejnenie 28.08.2012 dodatok č.2 k zmluve 1/2012.
zverejnenie 06.08.2012 zmluva o poskytnutí zber.nádoby
zverejnenie 06.06.2012 Poistná zmluva na stavbu od. zóna Uhorčianka
zverejnenie 15.05.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie FO
zverejnenie 12.05.2012 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.1/2012
zverejnenie 17.04.2012 Zmluva s NDS
zverejnenie 17.04.2012 zmluva na poskytnutie palubnej jednotky
zverejnenie 20.03.2012 Zmluva o dielo č 1-2012 Chodníky Uhorská Ves s vyznačením cyklotrasy
zverejnenie 06.03.2012 Zmluva Slovenská sporiteľňa
zverejnenie 24.02.2012 dodatok zmluvy tcom
zverejnenie 21.02.2012 orfeus zmluva
zverejnenie 27.01.2012 Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.5/2010
zverejnenie 18.01.2012 MAS zmluva o združení
zverejnenie 18.11.2011 projekt na chodník
zverejnenie 16.11.2011 obchod nájomná zmluva
zverejnenie 08.11.2011 zimná údržba
zverejnenie 17.10.2011 zmluva na verejné obstarávanie
zverejnenie 12.10.2011 zmluva o poskytnutí_NFP_c.1300003
zverejnenie 31.03.2011 zmluva dodatok2
zverejnenie 15.03.2011 zmluva nájom obchod
zverejnenie 10.02.2011 zmluva o spolupráci
zverejnenie 03.02.2011 info tabula cintorín


Uhorská Ves
Copyright © 2011